luni, 30 ianuarie 2012

Contra Darwin...


  

                Odată, o maimuţă din neamul Anecdotic ,
                Venind la sfat pe-o creangă de arbore exotic ,
                A zis : Atenţiune ! Sunt foarte afectată !
                Tot circulă o vorbă , deloc adevărată
                Că omul ar descinde din buna noastră rasă .
                Ba chiar ideea asta îmi pare odioasă !
                Şi , zău , savantul Darwin , tot neamul ni-l jigneşte
                Când spune cum că omul cu noi se înrudeşte !
                Aţi pomenit vreodată divorţuri printre noi ?
                Copii lăsaţi pe drumuri sau arme de război ?
                Am inventat , noi , cipuri şi alte drăcării ?
                Însemne sataniste , otrăvuri , şmecherii ?
                văzut-aţi pe vreunul , retras în jungla deasă ,
                Ca să scornească arma distrugerii în masă ?
                Tot ce lăsăm în urmă , când mai sărbătorim ,
                E biodegradabil . Natura o-ngrijim .
                Iar omul otrăveşte , în fiecare zi ,
                Păduri , câmpii şi ape , şi zările-azurii . . .
                N-avem starlete porno sau dive-travestiţi ,
                Şi , orişice s-ar zice , nu suntem troglodiţi !
                Cine-a văzut în hoardă la noi bolnavi mintali ,
                Drogaţi , lacomi de sânge sau homosexuali ,
                Escroci , bandiţi , gherile sau vreo tutungerie ?
                În neamul nostru nobil nu vezi aşa prostie !
                Noi n-avem mafii crude în stirpea noastră-aleasă ,
                Nici terorişti , nici dogme , nici luptele de clasă . . .
                Cât am bătut eu jungla , scuzaţi , n-am observat
                În obştea maimuţească vreun cocotier privat .
                Urmând calea cea bună şi , evident , corectă ,
                Adolescenţii noştri părinţii şi-i respectă .
                În ierarhia noastră , cum e firesc şi drept ,
                Devine şef acela viteaz , agil , deştept ,
                Capabil viaţa obştei s-o ţină , s-o păzească ,
                De rele şi primejdii turma să şi-o ferească .

                Adesea şeful nostru îşi riscă mândra blană ,
                Ca turmei să-i găsească loc de dormit şi hrană .
                Pe când , priviţi ! La oameni , ferească Domnul sfânt ,

             
                Şefi sunt cei fără suflet şi fără de cuvânt ,
                Corupţi , vicleni , jigodii , cu gura cât mai mare ,
                Nebuni după putere şi după bunăstare !
                De turma lor n-au grijă nici cât un bob de mei ,
                Contează doar averea şi înmulţirea ei .
                Nu veţi vedea vreodată , cât soarele şi luna ,
                O minte de maimuţă dospind în ea minciuna .
                La om , tot ce înseamnă minciună , intrigi , ură
                Sunt legi de referinţă , a doua lui natură .
                Chiar dac-aş fi silită de vreun laborator ,
                N-aş deveni vreun Iuda ori vreun informator . . .

                Şi iată înc-un lucru din lumea mea frumos :
                La noi nu se întâmplă război religios ,
                Nici sfinte inchiziţii , nici libertăţi în lanţuri ,
                Nici chefuri după care să ne culcăm prin şanţuri ,
                Nici ordine mondială , şi nici naţionalism ,
                Şi nici vreo îndoială ce-aduce ateism . . .
Adorable!

                E-ADEVĂRAT CĂ OMUL , ACEST BIPED, GUNOI ,
                ARATĂ CA MAIMUŢA , DAR N-A DESCINS DIN NOI !Primita prin emaill.

Premiul Prieteniei continuă


Astazi Premiul Prieteniei merge spre clubul lui Iri!   http://atokeletesurtokeletlenszolgalolan-iri.blogspot.com/ 
Deşi drumurile sunt în mare parte blocate, din cauza zăpezii cazute din abundenţa, Premiul Prieteniei îşi va croi drum spre inima dragei mele prietene Iri.
De ceva timp ne intersectăm gândurile si rugile care urcă ţinându-se de mână până la al treilea cer.
Nu ştiu de ce , dar o simt aproape sufletului meu şi deşi am nevoie de translator in lb. maghiară, îi trec adeseori pragul blogului. Acolo imi primesc raţia de putere şi o îmbrăţişare la nevoie si să mă bucur de prietenia curată.
Dăruiesc Premiul Prieteniei, premiu personalizat al blogului - Hai la plimbare, unei doamne cu mare suflet si credinţă în Dumnezeu.

Te aştept, dacă doreşti, să-ţi ridici darul scumpa mea Iri. DUMNEZEU să te binecuvânteze!

Premiul Prieteniei merge mai departe, spre alţi prieteni!

sâmbătă, 28 ianuarie 2012

Hora gândurilor

Daca e vineri, Hai la plimbare la brat cu poezia!


Mă împiedic de trăirile
ag
ăţate haotic
în adâncimile uneori reci,
alteori fierbin
ţi,
dar niciodat
ă calde,
din mine.
Grijile s-au sfătuit
s
ă mă înconjoare
precum
şalul înfăşurat pe umeri,
într-o îmbr
ăţişare intimă,
atât de apropiat
ă,
încât le simt pulsul dureros,
inconfundabil.
De
şi adunate la gura sobei,
încurajate de fl
ăcările vii,
mâinile r
ămân reci
şi mă privesc
cu indiferen
ţă totală.
Inima î
şi numără
b
ătăile până când
îmi d
ă fiori
de ghea
ţă.
Privirile agitate caut
ă
r
ăspuns printre rândurile
ascunse, de
şi la vedere,
din Cartea C
ărţilor.
În cui se agit
ă
uitat
ă de timp,
ca o slab
ă speranţă,
oglinda veche,
reg
ăsită printre amintiri
ce pecetluiesc
un basm de demult..

Doar focul inimii
se mai prinde în hora gândurilor
tainice si mistuitoare.
Rug
ăciunea îşi croieşte drum
spre agonie,
pân
ă atinge culmea liniştii
şi strânge în braţe răspunsul
focului devenit sacru.

elena marin alexe-2012

miercuri, 25 ianuarie 2012

Iarna de acasă

Doamne ce a mai nins...De dimineaţă Tiki a ieşit să facă pârtie.Sunt fericită, deoarece am aşteptat încă din Decembrie 2011, bogăţia asta de alb... 


 M-am bucurat ca un copil de strălucirea albăam şi căzut  :)


 dar prea frumoasa iarna mi-a înveselit sufletul. 

Acum aşa arată curtea mea, învelită în Alb de Zăpadă!

Îmi plec inima într-o clipă de mulţumire, către Cel Ce Este, Domnul meu şi Dumnezeul meu!elena marin alexe

marți, 24 ianuarie 2012

24 Ianuarie 2012Înghesuială, steaguri, nervozitate,  Ponta, seminţe de floarea soarelui, întrebări retorice,scandări, ură,dialog peste umăr, curiozitate crescandă, ghionturi,bârfă generală,bomboane, copii pe umeri, jos Băsescu, costume naţionale fără suflet,bliţuri, poliţişti în cordon, stixuri, bezele, înjurături, teatru focşănean stradal, baronul de Vrancea Oprişan,lehamite, camere de luat vederi, zâmbete strâmbe, sticle cu vin, rumoare, Hora Unirii mare, pungi de plasic,hora mică, benere, cameramani, înghesuială....
 Focsani 24 Ianuarie 2012.
vineri, 20 ianuarie 2012

Gânduri despletite . .

 Daca e vineri, Hai la plimbare, la braţ cu poezia!


Doamne,
m
ă surprinde tăcerea tristeţii
de peste zi,
când inima consternat
ă
î
şi frânge fiorul
nesupus.


Dacă
ai vorbi mai des cu mine,
poate c
ă mâhnirea
ar da bir cu fugi
ţii,
l
ăsându-mi
gândurile despletite
pe umerii timpului.


Până la
ruga de sear
ă
lacrima surghiunit
ă
î
şi plânge de milă,
acoperit
ă în diafanul
pleoapelor,
iar sufletul r
ăvăşit
se alin
ă
la ad
ăpost
în palma Ta.


elena marin alexe

luni, 16 ianuarie 2012

A nins ...

Am tot aşteptat să-şi facă apariţia anotimpul alb, în toată splendoarea lui. Decembrie a trecut steril şi pâna azi am crezut că nu vom avea solia iernii. Dar Dumnezeu ne-a trimes şi noua, în Vrancea, câţiva fulgi de nea.
A început discret, ici şi colo câte un fulg...apoi fulgii au năvălit disperaţi într-un dans ce părea că nu mai conteneşte..


câteva minute mai târziu, ninsoarea s-a dezlănţuit  într-un adevărat dezmăţ al zăpezii, aşteptată prea mult...


Pe gard, Moti priveşte prima zăpadă, mirat parcă de apusul iernii în veşmânt alb.


Acum pot spune ca : A venit iarna !

Prima ninsoare- elana Marin alexe 2012

sâmbătă, 14 ianuarie 2012

Efemeride


Viată tristă , ruptă-n coate,
Mai mult nu, decât se poate,
Lacrimi, trudă si nevoi,
Trece timpul , printre noi.

Suflet biet, lovit de soartă,
Cu speranţa ca şi moartă,
Te agăţi cu disperare
Să culegi raze de soare.

Te împiedici, te ridică,
Fără zbateri, fără frică,
Lasă loc la bucurie,
Să te-nalţe în tărie.

Ochii sprijină-ţi de stele,
Să fugă clipele grele,
Dornică s-atingi Lumina,
Aruncă în hăuri tina.

Dezvelită de-ntristare,
Uită de cuvântul doare,
Pune-ţi aripi de speranţă,
Sufletul în siguranţă.

elena marin alexe - 2011

miercuri, 11 ianuarie 2012

S.O.S. culorile...

Fratelui meu, cu iubire..

-Ajută-mă să regăsesc
culorile!

Mi-am trecut palmele
prin deschizătura inimii
ca un hoţ,
am atins sufletul
cu o mişcare abilă
şi am cules tot
ce mi-a venit în cale.
Rând pe rând
flori roşii, albastre,
galbene, albe
si turcoaz,
au fost ademenite
în palma mea adulmecând
aroma iubirii.
M-am prins cu timpul
ca într-un carusel,
o alergare nebună,
risipind
frumuseţea petalelor
până la ultima,
într-o disperare
de neînţeles.

M-ai privit
cu genele strivite de milă
şi rana Ta
a lacrimat sânge.
Ţi-am auzit glasul
răscolind rotocolul pământului,
dar nu am întors capul.

-E viaţa mea, am strigat!

A durat ceva timp
până să-mi dau seama, că
port în mine
un gol imens.
Poate că,
m-aş întoarce să restitui
culorile sufletului,
dar am palmele reci,
desenate
în accente
alb gri.

 -Ajută-mă să regăsesc
culorile!
elena marin alexe 11 ian.2012

duminică, 8 ianuarie 2012

Sănătate, D-le Mircea Lucescu!

Demn reprezentant  al neamului românesc, Il Luce, cum îi spun străinii, trece printr-o încercare dificilă.
Multe se pot spune despre acest om adevărat, cu un caracter integru, care departe de scandaluri fel de fel, reprezintă România în modul cel mai demn cu putinţă.Ne mândrim cu el, aşa cum şi el se mândreşte cu drapelul ţării pe care o iubeşte.
Însănătoşire grabnică, domnule Mircea Lucescu!
Dumnezeu să te binecuvânteze.
 

sâmbătă, 7 ianuarie 2012

LA MULTI ANI , GEANINA !


La ceas aniversar, mă alătur celor care simt să–ţi fie aproape, măcar cu sufletul.
Am avut şansa, să te întâlnesc în lumea virtuală acum câţiva ani şi consider asta o mare binecuvântare.
Doresc cu toată inima, să ţi se împlinească dorinţele cele mai adânci ale sufletului. Succesul, Dragostea si bucuria să-ţi împodobească zilele.
Cineva acolo sus te iubeşte, draga mea Geanina! Eu te imbratişez fără normă cu iubire din IUBIREA Lui.
LA MULŢI ANI FERICIŢI tie, lui Cristian si fiicei tale Maria!

vineri, 6 ianuarie 2012

Trec anii...


din început spre nesfârşit,
cu tropot viu, nestăvilit,
în goană trec zile prin noi
zadarnic privim înapoi

Trec ani bătrâni, sosesc cei tineri,
acum e luni, acum e vineri,
curg ierni şi primăveri sau toamne
prin sufletele noastre Doamne.

Trec vise multe se nasc dureri,
se zbate dorul de azi de ieri...
frumoase clipe se sting usor,
iar drumul nostru-i ascuns de nor

Curg vremurile, purtând anii
cu bucurii sau cu jelanii,
trec secolele cu ochi de ploi
spre altă lume, mergem şi noi.

Trece tăcută seara lină,
reci umbrele pe nori se-anină,
iar vântu-n arii desuete
zdrobeşte frunzele-n concerte...

Aleargă ura şi iubirea,
de sus ne cheamă nemurirea
prin zile rele, sau mai bune,
-De ce aşa, cine ne spune?

Plâng nedreptăţi, trec milostenii,
ducând cu ele izul vremii,
trec întristările, suspinul,
se uscă omul, precum crinul...

Unde-i cântarea,cum a trecut?
numai durerea o mai ascult,
adun la piept doar amintirea,
roua din ochi scaldă privirea.

Trec generaţii, generaţii,
alţii ca noi, iar noi ca alţii,
trec veri sau primăveri şi toamne
ne-apropiem de Tine Doamne!

din început spre nesfârşit
cu tropot viu nestăvilit,
în goană trec zile prin noi
zadarnic privim înapoi.

elena marin alexe

miercuri, 4 ianuarie 2012

Promisiunea

Am păşit in 2012, la braţ cu revelaţia câtorva versete din proorocul Isaia, versete ce mă vor conduce prin meandrele anului în care abia am intrat. Ştiu că nu sunt singură, deoarece Dragostea Lui m-a pecetluit pentru totdeauna.
Vă dăruiesc vouă,tuturor prietenilor mei, această comoară pentru suflet
Să privim cu speranţă în viitor!


Isaia 54.
8. Intr-o izbucnire de manie, Imi ascunsesem o clipa fata de tine, dar Ma voi indura de tine cu o dragoste vesnica, zice Domnul, Rascumparatorul tau. 

9. Si lucrul aceasta va fi pentru Mine ca si cu apele lui Noe: dupa cum jurasem ca apele lui Noe nu vor mai veni pe pamant, tot asa jur ca nu Ma voi mai mania pe tine si nu te voi mai mustra. 

10. Pot sa se mute muntii, pot sa se clatine dealurile, dar dragostea Mea nu se va muta de la tine, si legamantul Meu de pace nu se va clatina, zice Domnul, care are mila de tine. 

11. Nenorocito, batuto de furtuna si nemangaiato! Iata, iti voi impodobi pietrele scumpe cu antimoniu si-ti voi da temelii de safir.


12. Iti voi face crestele zidurilor de rubin, portile, de pietre scumpe, si tot ocolul, de nestemate.


13. Toti fiii tai vor fi ucenici ai Domnului, si mare va fi propasirea fiilor tai.


14. Vei fi intarita prin neprihanire. Izgoneste nelinistea, caci n-ai nimic de temut, si spaima, caci nu se va apropia de tine.